Privacy

Dit is de privacyverklaring van heer & meester, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14114235, inzake de website www.heer-meester.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door heer & meester.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met heer & meester via deze website, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van heer & meester en gebruikt om contact met u op te nemen over onze diensten.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door heer & meester worden gebruikt om u te informeren over toekomstige producten diensten en ontwikkelingen. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van heer & meester-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

heer & meester respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van heer & meester. U dient zich ervan bewust te zijn dat heer & meester niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door heer & meester. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en heer & meester.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

heer & meester bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

WILT U MEER INFORMATIE?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.