Bedrijven

Bekijk wat wij zakelijke opdrachtgevers te bieden hebben.

De presentatie van uw bedrijfspand

De presentatie van uw bedrijfspand draagt bij aan het imago, de naamsbekendheid, de herkenning, het vertrouwen en het verkrijgen van opdrachtgevers. Als interieurarchitect houd ik mij niet bezig met het ontwikkelen van een huisstijl of logo,  daarvoor zijn andere specialisten. Bij het ontwikkelen van uw interieur biedt een huisstijl wel een richting in het ontwerp, e.e.a. kan elkaar versterken.

Het bedrijfspand, uw tastbare imago!

Bij de ontvangst van klanten zijn er een aantal ruimtes of werkplekken die een belangrijke rol spelen in het door de klant beleefde imago van uw bedrijf. Dit zijn bijvoorbeeld: de entreehal met ontvangstruimte, de garderobe en toiletruimte, de directiekamer en de vergaderkamer c.q. presentatieruimte .
De klant zal op deze locaties zijn verwachtingen van uw bedrijf toetsen aan de werkelijkheid. Deze verwachting is mede gebaseerd op; zijn eigen persoonlijkheid, de informatie die hij al heeft verkregen over uw bedrijf, de ervaring met de bedrijfstak of met uw concurrentie.

“heer en meester” biedt ondersteuning bij de presentatie van het interieur en het exterieur van uw bedrijf. In overleg met u wordt een programma van eisen opgesteld. Hierin worden uw wensen en eisen vastgelegd maar ook uw verwachtingen. Op basis hiervan kan er een schetsontwerp worden gemaakt.  Een schetsontwerp legt de invulling van het programma van eisen visueel vast. Een schetsontwerp kan een schematische indeling zijn van de plattegrond en de onderlinge verhoudingen van de functies, een visualisatie van het ontwerp met de inrichting van de ruimtes, of een uitwerking van een speciaal meubel.

Ontvangst

U heeft een nieuwe klant uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek . Zorgvuldig heeft u het personeel geïnstrueerd, extra opgeruimd, de bedrijfspresentatie afgestemd op uw potentiële opdrachtgever, kortom u bent er klaar voor. Wat kan er mis gaan?

De eerste indruk telt!

  • Uw klant arriveert met de auto, het bedrijfsadres wordt door de navigatie een paar honderd meter verder aangegeven. U heeft geen herkenbare bedrijfsnaam of nummering.
  • Er is geen parkeergelegenheid vrij door personeel of locatie in de directe omgeving.
  • Uw klant staat voor uw ingang, deze is afgesloten en de deurbel wordt niet opgemerkt.
  • De klant komt door de ingang in de entreehal. De hal heeft een aantal deuren en een trap omhoog.  Of er is een onbemand loket in de muur opgenomen dat zicht geeft op een aantal werkplekken.
  • Uw klant is opgemerkt en wordt vriendelijk begroet, waarna uw personeel zijn of haar weg vervolgt.
  • Etc.

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat het ontvangen van uw opdrachtgevers meer is dan de ontvangst in uw kantoor of presentatieruimte en het schudden van de hand. De totale ontvangst draagt bij aan de indruk en zal moeten aansluiten bij uw presentatie op internet, brochures en uw persoonlijke verhaal.

Presentatieruimte

Heeft u bedrijf de specifieke wens voor een ontvangst- of presentatieruimte?

Een presentatieruimte kan een vergaderruimte zijn met presentatie middelen als digibord en beamerprojectie, maar ook een showroom met presentaties van uw product.
In een presentatieruimte wordt het bedrijf en product zorgvuldig gepresenteerd. Als bedrijf weet u als geen ander waarin u of uw product zich onderscheid. Deze kennis zal “heer & meester” gebruiken voor het ontwerpen van uw presentatieruimte. Daarnaast heb ik veel kennis opgedaan met betrekking tot verlichting, geluid, beluchting en verwarming, showelementen etc. bij het ontwikkelen en bouwen van boardrooms, speciale werkplekken en museale inrichtingen.

 

Klantbeleving verbeteren door de Welkom Quick Scan

Deze scan is bedoeld voor bedrijven die zich willen handhaven of groeien in de huidige markt. De Welkom-Quick-Scan is een brede inventarisatie van hoe het bedrijf overkomt op zijn klanten.

Bij interieurarchitectuur gaat het om het creëren of ondersteunen van een beleving. Met mijn kijk en ervaring toets ik de presentatie en uitstraling van het bedrijf. Mijn beleving leg ik vast in een schriftelijke rapportage. Voor bedrijven die hun herkenbaarheid en uitstraling willen versterken is dit een onafhankelijk hulpmiddel.

Als interieurarchitect zal ik uw wensen en verwachtingen toetsen aan een klantbeleving en dit onderbrengen in een plan van aanpak voor de ontvangst, de klantbenadering en uw bedrijfsidentiteit.
In dit plan van aanpak worden het programma van eisen, de logistiek, ontvangstmethode en uw bedrijfsherkenning omschreven en getoetst. Op basis hiervan  kan bijvoorbeeld een schetsontwerp worden gemaakt waarin de ontvangst visueel wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door het ontwerpen van een ontvangstbalie op maat , die naast een volwaardige werkplek ook de uitstraling van uw bedrijf ondersteunt.

Bouwvergunningen

Bij het wijzigen van de gebruiksfunctie of het aanpassen van de bouwkundige plattegrond dient er een bouwvergunningsaanvraag te worden ingediend bij de gemeente. Hiervoor zal het schetsontwerp verder uitgewerkt moeten worden naar bestektekeningen die voldoen aan de wettelijke eisen.
Bij “heer& meester” vindt u de kennis en kunde voor het opstellen van een programma van eisen, het maken van een ontwerp, het uitwerken naar bestektekeningen, het budgetteren en begeleiden van de uitvoering.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.

Logistiek

Binnen een bedrijf wordt er door verschillende afdelingen samengewerkt voor het behalen van een kwalitatief eindproduct. Bedrijven zijn onderhevig aan groei en verandering. Afdelingen groeien, worden toegevoegd of verdwijnen afhankelijk van de ontwikkelingen.

Efficiency in routing en werkplek.

Hoewel er bij het betrekken van het bedrijfspand zorgvuldig is gekeken naar de onderlinge samenhang tussen afdelingen is vaak na een aantal jaren de logistiek tussen afdelingen niet meer optimaal. In enkele gevallen zijn afdelingen zelfs op meerdere locaties ondergebracht.
Ondanks de digitale mogelijkheden is het meestal efficiënter dat afdelingen compleet gehuisvest zijn en de onderlinge samenwerking met minimale inspanningen tot stand komt.

Het dichtslibben van een bedrijf is duidelijk waarneembaar.  De tijd heeft zijn sporen achter gelaten op het meubilair, de indeling is onoverzichtelijk, bekabeling vindt overal zijn weg.
Een gevolg kan zijn dat het bedrijfspand te klein lijkt en er nieuwbouw of verhuizing wordt overwogen.

Optimale ruimteindeling.

“heer & meester” kan een inventarisatie maken van de benodigde werkplekken, hun onderlinge samenhang en waar de afdelingen hun plek in het bedrijfspand kunnen vinden.
Hiervoor wordt een programma van eisen samen met u opgesteld eventueel ondersteund door aangewezen personeelsleden. Aan de hand van de verstrekte informatie wordt een plan gepresenteerd in de vorm van een schetsontwerp. Het schets ontwerp laat duidelijk zien waar en hoe de werkplekken zijn ingericht met optimale benutting van de ruimte. In een aantal gevallen kan bij herinrichting speciaal ontworpen meubilair een oplossing bieden.

heer & meester biedt kennis, ontwerp & uitvoering

Bij het wijzingen van gebruiksfuncties of het aanpassen van de bouwkundige plattegrond dient er een bouwvergunningverzoek te worden ingediend bij de locale gemeente. Hiervoor zal het schetsontwerp verder uitgewerkt moeten worden naar bestektekeningen die voldoen aan de wettelijke eisen.

Bij “heer& meester” vindt u de kennis en kunde voor het opstellen van een programma van eisen, het maken van een ontwerp, het uitwerken naar bestektekeningen, het budgetteren en begeleiden van de uitvoering.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.

Omgeving bedrijven

De werkomgeving is van invloed op onze prestaties. Onder werkomgeving verstaan we de ruimte en de omstandigheden  en voorzieningen waarin we werken.
In diverse normbladen zijn de minimale eisen vastgelegd waaraan een werkplek en werkomgeving moet voldoen.

Efficiënte inrichting door optimaal licht, klimaat en geluid.

Verlichting heeft naast vormgeving en sfeer ook invloed op de temperatuur, energieverbruik en geluid. Een goede verlichting draagt bij aan het welzijn van het personeel of de verkoop van een product. Wanneer verlichting langdurig onvoldoende of overdadig is raakt men vermoeid met als gevolg het teruglopen van de prestatie of het maken van fouten. Een goede verlichting is dus belangrijk.

Temperatuur en luchtbehandeling zijn veelal aan elkaar gekoppeld. In een professionele luchtbehandelinginstallatie  wordt de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtverversing op het gewenste niveau gehouden.
Individuele apparatuur kan met meerdere bedieners leiden tot overmatig energieverbruik, klachten over tocht en geluid. Wie kent niet de voorbeelden dat de airco en verwarming beiden op vol vermogen draaien.

Geluid is een onderschat onderdeel van onze omgeving. Geluid is ook complex, enkele voorbeelden, bureaus zijn in eilanden geplaatst waardoor mensen tegenover elkaar zitten, voor onderling overleg wil met elkaar goed verstaan, maar zodra beiden bellen wordt er stilte gevraagd. Achtergrondmuziek kan bijdragen aan een prettige werkomgeving of zelf verkoop stimuleren maar kan hinderlijk zijn bij een gesprek.

heer & meester, uw specialist in werkomgevingen.

Als interieurarchitect neem ik de omgevingselementen mee in het ontwerp. Bij hele specifieke ontwerpen laat ik mij technisch en inhoudelijk ondersteunen door specialisten op het gebied van verlichting, luchtbehandeling en geluid etc. Bij “heer& meester” vindt u de kennis en kunde voor het opstellen van een programma van eisen, het maken van een uitgekiend ontwerp, het uitwerken naar bestektekeningen, het budgetteren en begeleiden van de realisatie. (bouwmanagement)

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.

Werkplek

Tijdens het werk brengen we doorgaans veel tijd door achter de werkplek. Daarmee is het een belangrijke plaats in ons leven. Aan een werkplek worden veel eisen gesteld, aan gebruik, arbo, representatie en persoonlijke uitstraling.

Werkplek op maat.

Veelal kan worden volstaan met een in de handel te verkrijgen in hoogste verstelbare stoel en werktafel, kastruimte en werkplekinrichting.
In een aantal gevallen volstaat de “standaard”oplossing maar deels en wordt er een oplossing gezocht in een speciaal ontworpen werkplek.
Ook voor deze werkplekken gelden de gebruiks en arbo-eisen maar ook aanvullende eisen zoals representatie, speciale voorzieningen zoals bijvoorbeeld meerdere schermen of controlepanelen  en kan de locatie aangepaste vormen vereisen.

“heer & meester” heeft ruime ervaring in het ontwerpen en realiseren van bijzondere werkplekken, zoals bureaus voor controlekamers, beveiligingsbalies en ontvangstbalies.
Een speciale werkplek vereist ook vaak een speciale werkomgeving, ook hiervoor kunt u de ervaring van “heer & meester” inschakelen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.

Winkel

Een winkelinterieur heeft speciale eisen ten aanzien van gebruik, routing en vooral uitstraling. Een winkel moet laagdrempelig zijn, goed verlicht en de producten dienen overzichtelijk gepresenteerd te worden. De kassabalie is een complexe verzameling van betalen, inpakken en informatievoorziening.

Unieke inrichting.

Een unieke huisstijl voor een enkele winkel, een identiteit voor een keten.
Eigenaren hebben kennis van hun product, hun doelgroep en de logistiek van de winkel. Het ontwerp van uw winkelinrichting wordt door “heer & meester” gebaseerd op deze kennis en aangevuld met een sfeer, een herkenbaar verhaal ter ondersteuning aan de verkoop.

Hiervoor wordt een programma van eisen samen met u opgesteld eventueel ondersteund door aangewezen personeelsleden. Aan de hand van de informatie die is verwerkt wordt een plan gepresenteerd in de vorm van een schetsontwerp. Het schets ontwerp laat duidelijk zien waar en hoe de producten  worden getoond met optimale benutting van de ruimte en een goed lichtontwerp.

In een aantal gevallen kan bij een inrichting speciaal ontworpen meubilair een oplossing bieden of een aanpassing, aanvulling van een bestaand winkelsysteem.

Partner in kennis, ontwerp en uitvoering.

Bij het wijzingen van gebruiksfuncties of het aanpassen van de bouwkundige plattegrond of gevel dient er een bouwvergunningverzoek te worden ingediend bij de locale gemeente. Hiervoor zal het schetsontwerp verder uitgewerkt moeten worden naar bestektekeningen die voldoen aan de wettelijke eisen.Bij “heer& meester” vindt u de kennis en kunde voor het opstellen van een programma van eisen, het maken van een uitgekiend ontwerp, het uitwerken naar bestektekeningen, het budgetteren en begeleiden van de realisatie. (bouwmanagement)

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.