Musea

BEKIJK EENS WAT WIJ DOEN OM BIJZONDERE TENTOONSTELLINGEN TE CREËREN.

U heeft een mooie collectie in uw archief of kunt van een ander museum een mooie collectie lenen. Of u heeft een thema dat u graag gepresenteerd wil zien.

Unieke tentoonstelling volgens uw wensen

Bij beide bovenstaande situaties kunt u de expertise inroepen van heer& meester.
“heer & meester”ontwerpt representatieve en  thematische museum tentoonstellingen waarbij gebruik wordt gemaakt van historische of moderne presentatie middelen. Samen met u wordt een plan van aanpak en programma van eisen opgesteld. Aan de hand hiervan en een zorgvuldige opname van de locatie wordt een eerste schetsontwerp gemaakt met in concept de ruimtelijke vormgeving, de routing en de locatie en verhaallijn van de tentoon te stellen objecten of thema’s, aangevuld met een begroting van de kosten.

All-in ontwerp museum tentoonstelling.

Zowel vaste, tijdelijke of reizende tentoonstelling behoren tot de mogelijkheden.
Na goedkeuring van het schetsontwerp kan het plan worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp op basis waarvan interieurbouwers, leveranciers van belettering en printwerk, audio visuele middelen en verlichting offertes kunnen opstellen.
Ik heb ruime ervaring opgedaan in het bouwen van bijzondere tentoonstellingen voor diverse opdrachtgevers in binnen en buitenland.

Voor een goede samenwerking en een mooi resultaat is een persoonlijke click van opdrachtgever, ontwerper en bouwteam een vereiste.  “heer & meester” stelt het dan ook zeer op prijs vooraf in een persoonlijk gesprek wederzijds kennis te maken en een presentatie te geven van de persoonlijke en open aanpak.

Wilt u meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.

Presentaties

Naast tentoonstellingsruimtes hebben veel musea aanvullende functies ondergebracht in hun gebouw, zoals verkoop van boeken en producten, horeca en ontvangstruimtes.
De presentatieruimtes dragen bij aan uw naamsbekendheid, herkenning van uw museum, en sluit aan bij de verwachtingen van uw bezoekers.

Presentatieruimte

“heer & meester biedt ondersteuning in het ontwerpen en inrichten van uw representatieve ruimtes. In overleg met u wordt een programma van eisen opgesteld. Hierin worden uw wensen en eisen vastgelegd en ook uw verwachtingen. Op basis hiervan kan er een schetsontwerp worden gemaakt. Een schetsontwerp kan een schematische indeling zijn van de plattegrond en de onderlinge verhoudingen van de functies, een visualisatie van het ontwerp met de inrichting van de ruimtes, of een uitwerking van een speciaal meubel.

 

Wilt u meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.

Vitrines

Bijzondere of zeldzame objecten behoeven bescherming tijdens het tentoonstellen, maar ook kleine en begerenswaardige objecten. Doorgaans worden deze objecten tentoongesteld in vitrines.

Naar mate de kwetsbaarheid , zeldzaamheid of waarde van de objecten toenemen worden er hogere eisen gesteld aan beveiliging, bescherming, luchtvochtigheid en luchtsamenstelling. Welke gradaties er worden toegepast is sterk afhankelijk van de tijdsduur en de omgeving van de vitrine.
Een vitrine is ondergeschikt aan het ten toon te stellen object of dient de herkenning en aandacht van het object te versterken.

Vitrines op maat ontworpen en gebouwd

“heer & meester”heeft veel ervaring opgedaan in het verleden bij het ontwikkelen en bouwen van vitrines. Er is kennis van de verschillende toepassingen van veiligheidsbeglazing, frame en sluitconstructies en lucht en temperatuur beheersing alsook het toepassen van emissievrije materialen. Daarnaast is er ervaring opgedaan in het uitlichten van vitrines zowel extern als intern.

Naast technische eisen en specificaties wordt er tijdens het ontwerpen ook rekening gehouden met de toegankelijkheid van de vitrine, mogelijkheden van inrichten, bedieningsgemak door eigen personeel en gewicht, formaat  en zichtbaarheid van de tentoon te stellen objecten.

Kortom, door de ervaring en kennis in het bouwen van diverse vitrines is “heer & meester” uw partner in het ontwikkelen van speciale vitrines voor uw bijzondere objecten.

Interactieve exhibits

Interactieve tentoonstellingsobjecten kunnen op een gering oppervlak veel informatie overbrengen op een bezoeker. Door attractieve vormgeving en spelachtige setting kan ook informatie toegankelijk worden gemaakt voor jeugdige bezoekers.

Interactieve objecten kunnen mechanisch, digitaal of combinaties van verschillende technieken bevatten. Een beeldscherm met een enkele bedieningsknop is interactief, maar ook de viewer met verschillende grafische beelden.

Afhankelijk van de over te brengen informatie, doelgroep, budget en totaal van de tentoonstelling wordt de exhibit vorm gegeven en ontwikkeld.

“heer & meester” heeft ervaring in het ontwikkelen en bouwen van interactieve elementen in tentoonstellingen en heeft in haar netwerk toeleveranciers met specifieke kennis voor het bouwen van componenten.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.

Omgeving musea

De ruimtelijke omgeving is van invloed op de ervaring van de bezoekers.

Verlichting, temperatuur & geluid

Verlichting heeft naast vormgeving en sfeer ook invloed op de temperatuur, energieverbruik en geluid. Een goede verlichting draagt bij aan de attractiviteit van een tentoonstelling of de ervaring van de overige ruimtes. Verlichting kan vervelende reflecties opleveren, schade toebrengen aan objecten of overdadig of onvoldoende zijn. Een goede verlichting is dus belangrijk.

Temperatuur en luchtbehandeling zijn veelal aan elkaar gekoppeld. In een professionele luchtbehandelinginstallatie  wordt de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtverversing op het gewenste niveau gehouden.
Individuele apparatuur kan met meerdere bedieners leiden tot overmatig energieverbruik, klachten over tocht en geluid. Wie kent niet de voorbeelden dat de airco en verwarming beiden op vol vermogen draaien.

Geluid is een onderschat onderdeel van onze omgeving. Geluid is ook complex, vooral bij tentoonstellingen kunnen meerdere geluiden op diverse plekken een vervelende achtergrond opleveren. Ook omgevingsgeluiden van bijvoorbeeld een restaurant  kunnen verstorend werken voor de bezoeker van de tentoonstelling.

Totaaloplossingen conform uw programma van eisen

Als interieurarchitect neem ik de omgevingselementen mee in het ontwerp. Bij hele specifieke ontwerpen laat ik mij technisch en inhoudelijk ondersteunen door specialisten op het gebied van verlichting, luchtbehandeling en geluid etc.

Bij “heer& meester” vindt u de kennis en kunde voor het opstellen van een programma van eisen, het maken van een uitgekiend ontwerp, het uitwerken naar bestektekeningen, het budgetteren en begeleiden van de realisatie. (bouwmanagement)

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.