Privacy

Dit is de privacyverklaring van heer & meester, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14114235, inzake de website www.heer-meester.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door heer & meester.

Verwerken van persoonsgegevens

1. Gegevens over de verwerkingsverantwoordelijke

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Email adres:
Website:

 

Heer en Meester
Holstraat 45 6082 BB Buggenum
06 20534834
info@heer-meester.nl
www.heer-meester.nl

Contactpersoon van de verwerkingsverantwoordelijke

Naam: Martin Koldenhof
Functie: Directeur/Eigenaar

2. Omschrijving van Bedrijf

1 All-in ontwerp museum tentoonstelling.
2. Ontwikkelen van een huisstijl of logo
3. Opstellen van een programma van eisen, het maken van een ontwerp, het uitwerken naar bestektekeningen, het budgetteren en begeleiden van de uitvoering van bouwprojecten
4. Als interieurarchitect opstellen van een programma van eisen waarin eisen en verwachtingen zijn vastgelegd, het maken van een ontwerp met de juiste sfeer en vormgeving, het vastleggen van informatie in de vorm van bestektekeningen alsook het budgetteren en begeleiden van de uitvoerings-werkzaamheden.

3. Doeleinden

De persoonsgegevens worden verwerkt voor het volgende doel: Tentoonstellingsontwerpen voor musea, als architect en interieurarchitect bijstaan van cliënten. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn gewone persoonsgegevens. Data minimalisatie en beperking van verwerkingen zal plaatsvinden door enkel die gegeven op te slaan die noodzakelijk zijn voor het doel en op andere wijze niet verkregen kunnen worden. De data zullen direct vernietigd worden als deze niet langer noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken.

4. Transparantie

Iedere betrokkene van wie persoonsgegevens verwerkt zijn heeft te allen tijde het recht om van ons te eisen dat alle gegevens die verwerkt zijn direct aan de betrokkene worden medegedeeld. Een verzoek daartoe kan telefonisch, per email of per app worden gedaan.

5. Rechtmatigheid

Persoonsgegevens van betrokkene worden enkel na toestemming van betrokkene verwerkt.

6. Beveiliging

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de verkregen persoonsgegevens te beveiligen: Alle gegevens worden bewaard in een wachtwoord beveiligde omgeving.

7. Datalekken

Om datalekken te voorkomen hebben we de volgende maatregelen genomen: De digitale omgeving van het bedrijf is wachtwoord beveiligd. Er worden alleen als dit strikt noodzakelijk is persoonsgegevens op digitale gegevensdragers opgeslagen.

8. Rechten betrokken

Betrokkenen hebben het recht op

 • informatie
 • inzage
 • verwijdering
 • verbetering

Betrokkenen kunnen deze rechten uitoefenen door een mail te sturen aan info@heer-meester.nl of te bellen met 06 20534834 of een app te sturen Binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht van betrokkene zal deze een antwoord ontvangen.

9. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard: maximaal zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn en in ieder geval gedurende de voor ons geldende wettelijke bewaartermijn

10. Inschakelen verwerkers

Voor het verwerken van de persoonsgegevens maken we gebruik van de volgende verwerkers waarmee we conform de wettelijke regeling een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. – Kubus Roermond, verwerking factuurgegevens in financieel systeem.

11. De 10 regels van privacy bescherming persoonsgegevens

Wij hanteren de volgende 10 regels in verband met de privacy bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Wij behandelen de persoonsgegevens vertrouwelijk en integer
 • Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we nodig hebben
 • Wij leggen vast wat we doen met de persoonsgegevens
 • Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het vooraf aangegeven doel
 • Wij delen de persoonsgegevens alleen met anderen met toestemming van betrokkenen
 • Wij gaan zorgvuldig om met de verwerkte persoonsgegevens
 • Wij gaan vertrouwelijk om met wachtwoorden en andere beveiligingen
 • Wij kennen de risico’s van email, internet en social media en gebruiken die niet voor verwerkte persoonsgegevens
 • Wij zijn zeer voorzichtig bij het gebruik van mobiele faciliteiten
 • Wij melden beveiligingsincidenten direct aan betrokkenen.

WILT U MEER INFORMATIE?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.