Logistiek

Binnen een bedrijf wordt er door verschillende afdelingen samengewerkt voor het behalen van een kwalitatief eindproduct. Bedrijven zijn onderhevig aan groei en verandering. Afdelingen groeien, worden toegevoegd of verdwijnen afhankelijk van de ontwikkelingen.

Efficiency in routing en werkplek.

Hoewel er bij het betrekken van het bedrijfspand zorgvuldig is gekeken naar de onderlinge samenhang tussen afdelingen is vaak na een aantal jaren de logistiek tussen afdelingen niet meer optimaal. In enkele gevallen zijn afdelingen zelfs op meerdere locaties ondergebracht.
Ondanks de digitale mogelijkheden is het meestal efficiënter dat afdelingen compleet gehuisvest zijn en de onderlinge samenwerking met minimale inspanningen tot stand komt.

Het dichtslibben van een bedrijf is duidelijk waarneembaar.  De tijd heeft zijn sporen achter gelaten op het meubilair, de indeling is onoverzichtelijk, bekabeling vindt overal zijn weg.
Een gevolg kan zijn dat het bedrijfspand te klein lijkt en er nieuwbouw of verhuizing wordt overwogen.

Optimale ruimteindeling.

“heer & meester” kan een inventarisatie maken van de benodigde werkplekken, hun onderlinge samenhang en waar de afdelingen hun plek in het bedrijfspand kunnen vinden.
Hiervoor wordt een programma van eisen samen met u opgesteld eventueel ondersteund door aangewezen personeelsleden. Aan de hand van de verstrekte informatie wordt een plan gepresenteerd in de vorm van een schetsontwerp. Het schets ontwerp laat duidelijk zien waar en hoe de werkplekken zijn ingericht met optimale benutting van de ruimte. In een aantal gevallen kan bij herinrichting speciaal ontworpen meubilair een oplossing bieden.

heer & meester biedt kennis, ontwerp & uitvoering

Bij het wijzingen van gebruiksfuncties of het aanpassen van de bouwkundige plattegrond dient er een bouwvergunningverzoek te worden ingediend bij de locale gemeente. Hiervoor zal het schetsontwerp verder uitgewerkt moeten worden naar bestektekeningen die voldoen aan de wettelijke eisen.

Bij “heer& meester” vindt u de kennis en kunde voor het opstellen van een programma van eisen, het maken van een ontwerp, het uitwerken naar bestektekeningen, het budgetteren en begeleiden van de uitvoering.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.