Vitrines

Bijzondere of zeldzame objecten behoeven bescherming tijdens het tentoonstellen, maar ook kleine en begerenswaardige objecten. Doorgaans worden deze objecten tentoongesteld in vitrines.

Naar mate de kwetsbaarheid , zeldzaamheid of waarde van de objecten toenemen worden er hogere eisen gesteld aan beveiliging, bescherming, luchtvochtigheid en luchtsamenstelling. Welke gradaties er worden toegepast is sterk afhankelijk van de tijdsduur en de omgeving van de vitrine.
Een vitrine is ondergeschikt aan het ten toon te stellen object of dient de herkenning en aandacht van het object te versterken.

Vitrines op maat ontworpen en gebouwd

“heer & meester”heeft veel ervaring opgedaan in het verleden bij het ontwikkelen en bouwen van vitrines. Er is kennis van de verschillende toepassingen van veiligheidsbeglazing, frame en sluitconstructies en lucht en temperatuur beheersing alsook het toepassen van emissievrije materialen. Daarnaast is er ervaring opgedaan in het uitlichten van vitrines zowel extern als intern.

Naast technische eisen en specificaties wordt er tijdens het ontwerpen ook rekening gehouden met de toegankelijkheid van de vitrine, mogelijkheden van inrichten, bedieningsgemak door eigen personeel en gewicht, formaat  en zichtbaarheid van de tentoon te stellen objecten.

Kortom, door de ervaring en kennis in het bouwen van diverse vitrines is “heer & meester” uw partner in het ontwikkelen van speciale vitrines voor uw bijzondere objecten.

Interactieve exhibits

Interactieve tentoonstellingsobjecten kunnen op een gering oppervlak veel informatie overbrengen op een bezoeker. Door attractieve vormgeving en spelachtige setting kan ook informatie toegankelijk worden gemaakt voor jeugdige bezoekers.

Interactieve objecten kunnen mechanisch, digitaal of combinaties van verschillende technieken bevatten. Een beeldscherm met een enkele bedieningsknop is interactief, maar ook de viewer met verschillende grafische beelden.

Afhankelijk van de over te brengen informatie, doelgroep, budget en totaal van de tentoonstelling wordt de exhibit vorm gegeven en ontwikkeld.

“heer & meester” heeft ervaring in het ontwikkelen en bouwen van interactieve elementen in tentoonstellingen en heeft in haar netwerk toeleveranciers met specifieke kennis voor het bouwen van componenten.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 205 34 834 of stuur een e-mail. Ik sta u graag te woord.