Waterleidingbedrijf Midden Limburg (WML) – tentoonstelling Bezoekerscentrum

Client
WML
Locatie
Heel

Interactieve educatieve tentoonstelling

In het waterproductiebedrijf van WML te Heel is een bezoekerscentrum ondergebracht. Het centrum wordt vier dagen per week bezocht op afspraak door leerlingen van groep 7 en 8. De leerlingen worden geïnformeerd over de winning van Maaswater en verwerking tot drinkwater.
Begin volgend jaar worden er zonnepanelen geplaatst op het pand, waardoor 1/3 van de energievraag door zonne-energie kan worden opgewekt.

WML heeft 3 ontwerpbureaus benaderd voor een ontwerp en begroting. heer & meester heeft de opdracht verkregen en zonne-energie gekoppeld aan waterwinning door het ontwerpen van 2 interactieve spellen en een achterwand met foto’s, instructie en teksten.
Tevens is er aansluitend een inventarisatie gemaakt van de bestaande opstelling en zijn er een aantal aanbevelingen gedaan voor aanpassing. Wordt vervolgd!

Werkzaamheden in hoofdpunten:

  • Ontwerp info-zonnepanelenstand, ruimtelijk en grafisch.
  • Aanbestedingsprocedure begeleiden
  • Gunningsadvies uitbrengen
  • Begeleiding uitvoering en oplevering

wml01portfolio